G.D.V.
gdv

nieuwbouw

gdvgyproc

grond

underconstruction

Nieuwbouw- en verbouwingswerken,
gyproc,
grond en afbraakwerken

Gunter De Vleeschouwer
GSM: 0495 169 719

gdv
info@gunterdv.be
H. Consciencestraat 86 - 9120 Beveren

Geregistreerd onder nr BE0891048829

gdv